Van plan tot vergunningsaanvraag

picture001Bij het hele traject kan Roos Woning Service u helpen om u plannen op papier te zetten, U moet dan denken aan:

 • Intakegesprek
 • Opvragen en aanstellen van Architect
 • Schetsontwerp en bouwtekeningen
 • Bestektekeningen
 • Calculatie
 • Toetsing Bouwbesluit
 • Bouwvergunning

Als het plan er staat en is uitgewerkt dan kunnen wij voor u de bouwaanvraag indien. Dit is een document die de volledige beschrijving heeft van het bouwwerk en daar bijhorende materiaal keuze, bestek en bij horende documenten.

De Gemeente stelt de volgende voorwaarden aan een bouwvergunning.

Een bouwwerk volgens lichte bouwvergunning wordt door de gemeente getoetst aan:picture002

 • Het bestemmingsplan
 • De stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening
 • De Welstand
 • De constructies veiligheidseisen uit het bouwbesluit

Bij een bouwwerk met reguliere vergunningsplicht wordt getoetst aan de gemeentelijke bouwverordening, dat betreft alle eisen uit het bouwbesluit, bestemmingsplan en de welstand.